Frederiksholm Net’s historie

Frederiksholm Net er et “non profit” foretagende som ikke tjener på de ydelser der leveres.

Vi er en demokratisk forening, som nedtager tv- & radio signaler til vores medlemmer uden at skulle tjenepenge på det.

Vi modtager TV signalerne via en fiber direkte fra Canal Digital og Viasats hovedstation, som leverer signalertil mere end 1050 husstande og haveforeninger i Kongens Enghave / Sydhavnen.

Vi begyndte i 1989, da ‘Antenneforeningen Frederiksholm’ blev stiftet af fremsynede beboere i Frederiksholm,og har løbende tilpasset os udviklingen – f.eks. m.h.t. teknisk udstyr og kapacitet.

I 2002 udbyggede vi vores net, så vi også kan levere billig telefoni og bredbånd til de afdelinger, der ønsker atvære med i denne ordning. I 2015 har vi foretaget en omfattende udskiftning af samtlige switche for, at sikrebeboerne endnu hurtigere og fremtidssikret Bredbånd.
Også i dag, hvor mediebilledet er i rivende udvikling, holder vi øje med de nye tendenser for at give voresmedlemmer et tidssvarende udbud af tv- og radio-kanaler, internet og telefoni. 2015 blev ligeledes året hvor vilukker ned for vores analoge kanaler, så der fremover udelukkende sendes i Digital kvalitet.

Det tekniske ligger i hænderne på professionelle, vi har en fast servicekontrakt med Kabelplus, som rykkerud, hvis der sker udfald eller andre forstyrrelser.

Foreningens regnskaber ligger også i professionelle hænder, idet vi har en fast aftale med AKB-Frederiksholm – de stiller en ejendomsleder til rådighed som fungerer som vores forretningsfører.
Det er beboerne der bestemmer i Frederiksholm Net.

Foreningen er ledet af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling blandt brugerne.
Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har alle beboere frade til- sluttede boligafdelinger.

Generalforsamlingen vælger halvdelen af bestyrelsen hvert andet år, d.v.s. hvert bestyrelsesmedlem blivervalgt for en 2-års periode.